Внесення даних до ЕСОЗ – запорука надійного збереження медичних даних пацієнта!

Наголошуємо – внесення даних до ЕСОЗ – запорука надійного збереження медичних даних пацієнта!
Рекомендуємо лікарям продовжувати системно вносити дані про пацієнтів до електронної системи охорони здоровʼя, зокрема – дані про лікування та вакцинацію.
Важливо, аби дані були внесенні не лише в медичну інформаційну систему, а й синхронізовані з Центральною базою даних електронної системи охорони здоровʼя. Адже внесення даних до ЦБД ЕСОЗ гарантує збереженість медичної інформації на державному рівні.
Міністерство охорони здоровʼя підготувало перелік документів, які можливо cамостійно відновити:
– Медичну документацію (обстеження, лікування, оперативне та стаціонарне втручання) відновити можна через ЕСОЗ, звернувшись до сімейного лікаря у місці вашого перебування.
– Медичні документи для особи з інвалідністю можна відновити звернувшись до центрів соцзахисту, що мають доступ до Центрального банку даних осіб з інвалідністю та можуть зробити відповідний витяг.
– Щоб відновити інші документи чи запросити довідку МСЕК, потрібно звернутись до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування. Лікарі МСЕК спільно з лікарями закладу допоможуть знайти спосіб, як відновити потрібні документи.
Також рекомендуємо
19 Серпня 2022
Медичні сестри та брати вдосконалюють навички роботи в електронній системі охорони здоров’я. Нові функціональні можливості системи для цієї категорії працівників з’явилися нещодавно – на центральному рівні було впроваджено відповідний функціонал.
Функціональний модуль для медичних братів та сестер дозволяє користувачам:
🔬реєструватися в ЕСОЗ та отримувати відповідні права доступу;
🔬знаходити зареєстрованого пацієнта в ЕСОЗ;
🔬переглядати медичні дані пацієнта – рекомендації лікаря, імунізації тощо;
здійснювати пошук електронних медичних записів;
🔬виконувати призначення за електронним направленням;
🔬при виконанні призначень – реєструвати діагностичний звіт про обстеження, виконану процедуру, епізод та взаємодію щодо проведеного медичного втручання, імунізації.
Команда впровадження продовжує працювати над розширенням функціональних можливостей для того, аби медичні брати та сестри стали повноцінними учасниками ведення лікувального процесу в ЕСОЗ, а наполегливість та готовність медичних працівників розвивати цифрові навички дають можливість швидко втілювати нові можливості системи на практиці.
30 Листопада 2022

Шановні користувачі електронної системи охорони здоровʼя!

Державне підприємство “Електронне здоров’я”, що відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, є  адміністратором центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (надалі – Адміністратор) повідомляє наступне.

Відповідно до наказу Адміністратора від 18.11.2022 №60 та поданої заяви Оператора про добровільне відключення електронну медичну інформаційну систему “ВІЛ-інфекція в
Україні” (ДУ «Центр громадського здоровʼ я МОЗ України») було відключено від центральної бази даних ЕСОЗ.

Нагадуємо, що у разі відключення МІС від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, користувачі МІС мають право:

– обрати для роботи в електронній системі охорони здоров’я іншу МІС відповідно до алгоритму вибору МІС;

– розірвати договір з Оператором МІС;

– продовжити співпрацю з МІС у частині функціоналу, що не підключений до ЕСОЗ.

14 Лютого 2024

При внесенні записів про пацієнта в ЕСОЗ поширеними є два види записів про пацієнтів – ідентифікований та неідентифікований. 

Понад 35 млн пацієнтів зареєстровані в ЕСОЗ як ідентифіковані пацієнти, тобто вони надали, а медичний працівник вніс всю необхідну персональну інформацію. Одразу після реєстрації пацієнтові можна вносити електронні медичні записи, робити призначення, як наприклад, рецепти або направлення, декларацію про вибір лікаря ПМД тощо. Тільки в таких ситуаціях у закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарі є функціональна можливість зареєструвати електронну медичну картку в ЕСОЗ з усією відомою інформацією. 

Однак у випадках: 

  • ургентної ситуації або при наданні екстреної медичної допомоги, коли пацієнт може не мати жодних документів (паперових чи електронних); 
  • новонароджених дітей, які ще не мають свого першого документу – свідоцтва про народження;
  • коли пацієнт знаходиться в стані, у якому він не має можливості надати інформацію про себе. 

Саме у таких випадках створюються записи про неідентифікованих пацієнтів, відповідно медзаклад має можливість зареєструвати надану медичну допомогу, а НСЗУ після її підтвердження умовам закупівлі – оплатити таку допомогу. 

Коли пацієнт прийде до тями або його близькі нададуть необхідні документи і відомості чи коли дитина отримає свідоцтво про народження, надавач зобов’язаний провести ідентифікацію пацієнта, знайти його або зареєструвати як ідентифікованого та об’єднати його тимчасову медичну картку з постійною. Таким чином забезпечується повнота і неперервність медичної картки пацієнта, навіть у екстрених випадках. 

Ці дії, перелік документів та відомостей, обов’язки медичних працівників та пацієнтів передбачені Наказом МОЗ №2755Про затвердження Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я”.

Яка інформація вноситься в ЕСОЗ про неідентифікованого пацієнта? 

За можливості або наявності при реєстрації пацієнта як неідентифікованого зазначається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата та місце народження;
  • адреса фактичного місця проживання або перебування;
  • контактні дані;
  • інформація про довірену особу для повідомлення в екстрених випадках з пацієнтом;
  • відомості про альтернативну ідентифікацію, зокрема, ознаки зовнішності неідентифікованого пацієнта (колір очей; колір волосся; орієнтовний зріст; орієнтовний вік; статура; стать; особливі прикмети або сукупність ознак, за якими особа може бути ідентифікована)
  • причина реєстрації пацієнта як неідентифікованого.

Хто може реєструвати пацієнта як неідентифікованого?

Неідентифікованих пацієнтів можуть реєструвати ТІЛЬКИ заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах. 

Як потім ідентифікувати такого пацієнта?

Кожний запис про неідентифікованого пацієнта у Реєстрі вноситься під внутрішнім номером, який є унікальним ідентифікатором пацієнта у суб’єкта господарювання, який надає медичну допомогу цьому пацієнту. Такий номер може присвоюватися МІС автоматично або вноситися користувачем самостійно (наприклад, номер бірки на руці новонародженого).

Кожному запису про неідентифікованого пацієнта в Реєстрі присвоюється свій унікальний ідентифікатор, який за можливості повідомляється такому пацієнту або його законному представнику чи родичам, які його супроводжували.

Важливо! 

Нагадуємо про важливість об’єднання тимчасової картки з постійною (ідентифікованого пацієнта) задля збереження його медичної історії. Так, наприклад, лікар-педіатр зможе ознайомитися з щепленнями або лікуванням, яке було проведене в пологовому будинку. 

8 Грудня 2022
Медичний висновок тимчасової непрацездатності – електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я та містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність та є підставою для створення е-лікарняного.
Якщо у закладі охорони здоровʼя відсутнє електропостачання чи не має можливості одразу після огляду пацієнта внести дані про огляд, консультації та лікування та відповідно не має можливості оформити медичний тимчасової непрацездатності, то МВТН може бути сформований не пізніше як на п’ятий день з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи. При цьому строк непрацездатності зазначається той, що був визначено в день проведення експертизи тимчасової непрацездатності.
Якщо протягом цього терміну відсутня можливість передачі МВТН до електронної системи – лікар випише паперовий листок непрацездатності.
У разі відсутності технічної можливості формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ, внесення таких відомостей до системи має забезпечуватися безпосередньо після усунення таких проблем.
Якщо ж у закладі відсутні бланки, за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу, за формою, затвердженою МОЗ, Міністерством соціальної політики, Фондом соціального страхування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1454-04#Text). Такі зміни передбачені наказом МОЗ №1066.