Як підключити МІС до Центральної бази даних?

1

Щоб почати розробку, заповніть заявку та надішліть запит за посиланням

У відповідь ви отримаєте:

  • інформацію про наявні технічні специфікації, необхідні для розробки електронної медичної інформаційної системи (далі - МІС);
  • доступ до тестових середовищ з метою перевірки розробленого функціоналу на сумісність із центральною базою даних (далі - ЦБД).
  • доступ до служби підтримки ЕСОЗ та комунікаційних каналів
2

Ознайомтесь із документами:

  • Вимогами, яким мають відповідати МІС, підключені до ЦБД.
  • Тестовою програмою, яка визначає механізм перевірки сумісності МІС із ЦБД з метою подальшого підключення МІС до ЦБД.

Якщо ви впевнені, що ваша МІС відповідає цим вимогам та може пройти перевірку на сумісність з ЦБД -- переходьте до Кроку 3.

3

Подайте Адміністратору запит на проведення тестування

Для цього:

1. Заповніть заявку.

2. Підготуйте документи у вигляді сканованих у PDF копій:

  • відомості та документи (у разі наявності), що підтверджують права на МІС або на підключення такої системи до ЦБД;
  • актуальну виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про такого оператора.

3. Подайте запит на тестування та додайте зазначений набір файлів (копії документів та заявка з електронним підписом уповноваженої особи й печаткою (у разі її наявності).

4

Проведення тестування Адміністратором ( до 30 календарних днів)

Отримавши запит на проведення тестування, Адміністратор перевіряє надані оператором МІС документи. У разі відсутності зауважень до заяви та копій документів, Адміністратор здійснює тестування.

5

Отримайте висновок (3 робочі дні)

За результатами розгляду надісланих матеріалів МІС отримує висновок.

У разі встановлення невідповідностей, висновок буде містити опис таких невідповідностей та пропозиції щодо їх усунення. Оператор МІС має право повторно подати заявку Адміністратору після усунення невідповідностей.

6

Укладіть з Адміністратором договір про підключення МІС до ЦБД подавши заявку на приєднання, додатки та логотип МІС (180×100 піскелей, формат PNG).

Цей Договір є договором приєднання в контексті статті 634 Цивільного кодексу України та частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України та укладається шляхом приєднання Оператора МІС до всіх його умов. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору, чи окремих його положень, Оператор МІС вправі відмовитися від його укладення.

Протягом п’яти робочих днів з дати укладення договору Адміністратор оприлюднить на своєму веб-сайті  інформацію про підключення МІС до ЦБД та її функціональні можливості в електронній системі охорони здоров’я.

7

Отримайте від Адміністратора ключі доступу до продуктивного середовища (5 робочих днів)

8

Як отримати інформаційно-консультаційні послуги?

Якщо Ви хочете покращити процес тестування та зробити його більш зручним, пропонуємо скористатися інформаційно-консультаційними послугами.

Як це зробити?
1. Зверніться до Адміністратора щодо отримання форми Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг

2. Скріпіть документ підписом та печаткою
Накладіть електронний підпис на скан-копію договору

3. Подайте Адміністратору запит на отримання послуг.