Як підключити МІС до Центральної бази даних?

1

Щоб почати розробку, надішліть запит за посиланням

У відповідь ви отримаєте:

  • інформацію про наявні технічні специфікації, необхідні для розробки електронної медичної інформаційної системи (далі - МІС);
  • доступ до тестових середовищ з метою перевірки розробленого функціоналу на сумісність із центральною базою даних (далі - ЦБД).
  • доступ до служби підтримки eHealth та комунікаційних каналів
2

Ознайомтесь із документами:

  • Вимогами, яким мають відповідати МІС, підключені до ЦБД.
  • Тестовою програмою, яка визначає механізм перевірки сумісності МІС із ЦБД з метою подальшого підключення МІС до ЦБД.

Якщо ви впевнені, що ваша МІС відповідає цим вимогам та може пройти перевірку на сумісність з ЦБД -- переходьте до Кроку 3.

3

Подайте Адміністратору запит на проведення тестування

Для цього:

1. Заповніть заявку.

2. Підготуйте документи у вигляді сканованих у PDF копій:

  • відомості та документи (у разі наявності), що підтверджують права на МІС або на підключення такої системи до ЦБД;
  • актуальну виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про такого оператора.

3. Подайте запит за посиланням та додайте зазначений набір файлів (копії документів та заявка з електронним підписом уповноваженої особи й печаткою (у разі її наявності)).

4

Проведення тестування Адміністратором ( до 30 календарних днів)

Отримавши запит на проведення тестування, Адміністратор перевіряє надані оператором МІС документи. У разі відсутності зауважень до заяви та копій документів, Адміністратор здійснює тестування.

5

Отримайте висновок (3 робочі дні)

За результатами розгляду надісланих матеріалів МІС отримує висновок.

У разі встановлення невідповідностей, висновок буде містити опис таких невідповідностей та пропозиції щодо їх усунення. Оператор МІС має право повторно подати заявку Адміністратору після усунення невідповідностей.

6

Укладіть з Адміністратором договір про підключення МІС до ЦБД подавши заявку на приєднання, додатки та логотип МІС (180×100 піскелей, формат PNG).

Цей Договір є договором приєднання в контексті статті 634 Цивільного кодексу України та частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України та укладається шляхом приєднання Оператора МІС до всіх його умов. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору, чи окремих його положень, Оператор МІС вправі відмовитися від його укладення.

Протягом п’яти робочих днів з дати укладення договору Адміністратор оприлюднить на своєму веб-сайті  інформацію про підключення МІС до ЦБД та її функціональні можливості в електронній системі охорони здоров’я.

7

Отримайте від Адміністратора ключі доступу до продуктивного середовища (5 робочих днів)