Цифровізація форм № 058/О та № 060/О

Відтепер замість ведення форм первинної облікової документації №058/о та №060/о за наявності відповідної технічної можливості медичні працівники мають вносити відповідні електронні медичні записи через МІС до ЕСОЗ, звідки інформація буде автоматизовано передаватись до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ).

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗБОРУ ВІДОМОСТЕЙ З ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ № 058/О ТА № 060/О

Загальна інформація

Проблематика: значне адміністративне навантаження на медичних працівників через заповнення форми первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» (по підозрах на інфікування, підтверджених випадках захворювання на коронавірусну хворобу) в паперовому вигляді, надсилання до обласного лабораторного центру та її повторне введення до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (далі – ЕЛІССЗ), що знижує якість протиепідемічних заходів та затягує проведення епідеміологічного розслідування.

Цілі: 

1) підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – COVID-19); 

2) отримання оперативної інформації про підозри на інфікування, підтверджені діагнози захворювання на коронавірусну хворобу; 

3) зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників. 

Візія: замість ведення форм первинної облікової документації № 058/о та № 060/о медичні працівники вносять відповідні електронні медичні записи через медичну інформаційну систему до електронної системи охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ), звідки інформація автоматизовано передається до ЕЛІССЗ. 

Рішення: передача відомостей щодо осіб з підозрою на інфікування та з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 з центральної бази даних ЕСОЗ до ЕЛІССЗ.

Дата запуску зазначених змін – 25.01.2021.

 

Нововведення, які вступили в дію

З метою посилення координації й організації заходів із протидії поширенню COVID-19 видано наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.11.2020 № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2020 за № 1228/35511, яким передбачено, що на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни:

 1. За умови наявності відповідної технічної можливості в ЕСОЗ внесення відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (незалежно від наявності договору З НСЗУ та декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги в пацієнта).
 2. По таких випадках форма первинної облікової документації № 058/о (екстрене повідомлення по підозрах і випадках COVID-19) не заповнюється та не надсилається, а інформація в оперативному порядку телефоном не передається.

Форма первинної облікової документації № 060/о («Журнал  обліку  інфекційних  захворювань») щодо таких випадків також не ведеться.

 1. Національна служба здоров’я України як власник центральної бази даних ЕСОЗ, до реєстру якої вносяться електронні медичні записи, забезпечує передачу даних до ЕЛІССЗ в порядку інформаційної взаємодії, визначеному в договорі.

Зокрема на постійній основі передаються такі дані про осіб з підозрою на інфікування або підтвердженим (клінічно чи лабораторно) діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

 

Найближчі дії, які необхідно зробити закладам охорони здоров’я

Вжити заходів з підготовки та забезпечення своєчасного виконання вказаних нововведень, зокрема:

 1. Закладам охорони здоров’я та фізичним особам – підприємцям, які уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

забезпечити стовідсоткове обов’язкове ведення електронних медичних записів в ЕСОЗ в частині виявлення та лікування COVID-19 згідно з чинною нормативно-правовою базою та рекомендаціями Національної служби здоров’я України (незалежно від наявності договору на пакет щодо лікування COVID-19).

Такий функціонал реалізований усіма медичними інформаційними системами, які використовуються в закладах охорони здоров’я. Проте не всі заклади його використовують. Так, статистика показує, що в електронну систему вноситься близько 65% випадків. Такі показники не дозволяють здійснювати якісне прогнозування для подальшої протидії COVID-19, зокрема, і показники необхідного майбутнього фінансування.

Детальніше про ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text

https://academy.nszu.gov.ua/mod/page/view.php?id=240

 1. Закладам охорони здоров’я та фізичним особам – підприємцям, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які не мають укладених договорів з Національною службою здоров’я України:

1) Перейти за посиланням: https://ehealth.gov.ua/pidklyucheni-do-ehealth-mis/

2) Обрати медичну інформаційну систему (МІС).

3) Укласти з МІС договір.

4) За наданими МІС інструкціями зареєструвати:

                юридичну особу;

                місця надання послуг;

                працівників.

5) Після проведення Національною службою здоров’я України верифікації внесених відомостей за наданими інструкціями вести електронні медичні записи.

 

ДОВІДКОВО

 1. Навчальні матеріали Академії Національної служби здоров’я України стосовно ведення електронних медичних записів: https://academy.nszu.gov.ua/mod/page/view.php?id=190

Оновлений матеріал щодо ведення пацієнтів з підозрою/підтвердженою коронавірусною хворобою буде опубліковано найближчими днями.

Щоб не пропустити публікацію – підпишіться на телеграм канал Академії НСЗУ – https://t.me/academy_NSZU 

 

 1. Нормативно-правова база:
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина друга статті 35):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

 • Закон України від 13.04.2020 № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (підпункт 1пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-20#Text
 • Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (стаття 11): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19/conv#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за № 236/34519: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.11.2020 № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2020 за № 1228/35511: 

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-30112020–2764-dejaki-pitannja-epidemiologichnogo–nagljadu-sposterezhennja-za-poshirennjam-na-teritorii-ukraini-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2?preview=1

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.01.2021 № 10 «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010282-21#n2

 

Контактна інформація

Первинну підтримку користувачів у роботі з ЕСОЗ надає медична інформаційна система (МІС), яка підключена у закладі охорони здоров’я (перелік МІС за посиланням: https://ehealth.gov.ua/pidklyucheni-do-ehealth-mis/)

 Щодо інших питань Ви можете звертатись:

Інформаційно-довідкова служба НСЗУ: 16-77

Гаряча лінія МОЗ: 0 800 505 201

Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19: 0 800 60 20 19

Також рекомендуємо
22 Грудня 2020
❗До уваги розробників медичних інформаційних систем❗
📌 eHealth припиняє підтримку Internet Explorer 11.
У зв’язку з заявою компанії Microsoft про припинення підтримки браузера Internet Explorer 11-
Команда eHealth інформує, що з наступного оновлення (v.8.19.12) система eHealth перестане допускати авторизаційні запити надіслані до центрального компоненту через браузер Internet Explorer 11.
📌 Технічна команда eHealth рекомендує МІС, що допускають використання Internet Explorer 11 вжити відповідних заходів та надати користувачам альтернативні IЕ11 рішення для роботи в системі eHealth.
10 Січня 2024

Щоб забезпечити точність та достовірність інформації про пацієнта у центральній базі даних ЕСОЗ здійснюється верифікація даних. Верифікації підлягають усі пацієнти, зареєстровані в ЦБД ЕСОЗ.

Верифікація – це комплекс заходів, що регулярно здійснюється НСЗУ для порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей про пацієнта, зокрема його персональних даних, що містяться у центральній базі даних, з відомостями, що отримані від органів державної влади, з державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними.

Як здійснюється верифікація даних пацієнта

Заходи з верифікації здійснюються як в автоматичному, так і в ручному режимі.

Автоматична верифікація здійснюється шляхом взаємодії ЦБД ЕСОЗ з іншими державними реєстрами – Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ) та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ДРФО).

Більше про

За визначених вимог відомості про пацієнта, потребують ручної верифікації з боку НСЗУ.

Більше про те, які записи пацієнтів підлягають

Що робити, якщо у статусі пацієнта зазначено “Потребує верифікації”?

Статус “Потребує верифікації” інформує про проведення верифікації на стороні НСЗУ – або в ручному, або в автоматичному режимі. 

Цей процес жодним чином не блокує роботу з обліковим записом про пацієнта та не потребує ніяких додаткових дій зі сторони лікаря (навіть якщо статус більшості пацієнтів “Потребує верифікації”).

Що робити у разі надходження статусу пацієнта “Не верифіковано”

Якщо у результаті верифікації даних пацієнт отримав статус “Не верифіковано” це означає, що дані, які містяться у записі про пацієнта не відповідають даним у державних реєстрах або даним, які містяться в електронних копіях документів.

Звертаємо вашу увагу, що допоки обліковий запис пацієнта не верифікований, то існують певні обмеження, зокрема, заблокована можливість створювати нові декларації, рецепти, направлення, медичні записи тощо.

У такому разі необхідно:

 1. Перевірити, що дані, які містяться в обліковому записі пацієнта, коректні та актуальні.
 2. Якщо завантажені електронні копії документів –  необхідно пересвідчитися. що всі документи завантажені коректно та належної якості (читабельні).

Зауважимо, що якщо запис про пацієнта було не верифіковано, то лікар (автор такого запису) отримає коментар із причиною відхилення. Після усунення виявлених недоліків необхідно повторно відправити запит на верифікацію.

Рекомендації для успішної верифікації записів пацієнтів

Наразі команда впровадження ЕСОЗ працює над впровадженням нових методів верифікації шляхом інтеграції даних реєстрів ДРАЦСГ та ДРФО. Надалі це дозволить здійснювати верифікацію та оновлення даних в онлайн режимі.  

8 Вересня 2023

Невдовзі відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці почне здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Ця вимога визначена наказом МОЗ від 21.07.2023 № 1333 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360». 

Наразі відповідний наказ пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Щойно відповідний наказ набере чинності (орієнтовно середина вересня) ми додатково проінформуємо вас про входження змін у дію.

Звертаємо вашу увагу, що ця зміна передбачає зокрема і те, що призначення та відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів згідно з ПКМУ від 17.08.1998 №1303, здійснюватиметься також виключно за електронним рецептом

Для цього в електронній системі охорони здоровʼя буде реалізовано відповідну програму Наркотичні та психотропні препарати на пільгових умовах за постановою КМУ від 17.08.1998 №1303”. 

Винятки діятимуть лише для:

 • лікарських засобів екстемпорального виготовлення, 
 • у разі виникнення технічних питань у роботі ЕСОЗ, який унеможливлює виписування електронних рецептів, 
 • або у випадку призначення таких препаратів на територіях, де тривають активні бойові дії, або тимчасово окупованих рф, що визначені відповідним наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309. 

У таких випадках призначення та відпуск ліків може здійснюватися за паперовим рецептом.

Просимо вас завчасно врахувати ці зміни в роботі та бути готовими почати виписувати/погашати виключно в електронному вигляді рецепти на ліки, вартість  яких повністю чи частково відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів  згідно з ПКМУ від 17.08.1998 №1303.

При цьому звертаємо вашу увагу, що МОЗ не змінює порядок та політики відшкодування лікарських засобів на пільгових умовах в межах програм місцевих бюджетів. Натомість лише впроваджується електронний інструмент (е-рецепт) для відпуску наркотичних (психотропних) груп ліків. 

Це рішення сприятиме попередженню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини. Разом з тим пацієнти, які проходять складне лікування та потребують знеболення, зможуть отримувати рецепт на такі ліки у більш зручний для них спосіб. 

Що змінюється для лікарів та фармацевтів

Відпуск психотропних ліків

Маршрут лікаря

 • Як призначати наркотичні (психотропні) лікарські засоби, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів: 

  1. Тепер електронний рецепт повноцінно замінить рецептурні бланки форми №1 та №3 для призначення наркотичних ліків у рамках програм місцевих бюджетів.
  2. ❗️Оберіть відповідну програму в ЕСОЗ – “Наркотичні та психотропні препарати на пільгових умовах за постановою КМУ від 17.08.1998 №1303” 
  3. Наступний крок – внесіть інформацію про рецепт, обравши лікарський засіб за міжнародною непатентованою назвою, його кількість, дозування, тривалість лікування та спосіб вживання.
 • ❗️Додатково до способу вживання/застосування ліків вкажіть у полі “Сигнатура”:
 • відсоток відшкодування вартості ліків (50% чи 100% – тобто безоплатно).
 • ЄДРПОУ та найменування закладу, його місцезнаходження,
 • власне прізвище та ініціали.
 1. Підтвердіть рецепт та переконайтеся, що пацієнт отримав номером рецепта та код його погашення. 

За потреби чи на прохання пацієнта можна роздрукувати інформаційну довідку та видати її пацієнту. Зауважте, інформаційна довідка не прирівнюється до рецепта, то ж її не потрібно засвідчувати підписом та печаткою лікаря.     

Маршрут фармацевта

 • Як відпускати наркотичні (психотропні) лікарські засоби, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів: 

 1. Тепер електронний рецепт повноцінно замінить рецептурні бланки форми №1 та №3 для призначення наркотичних ліків у рамках програм місцевих бюджетів.
 2. Пацієнт на прийомі в лікаря отримає електронний рецепт, а зокрема – номер рецепта та код його погашення та за потреби інформаційну довідку. 
 3. Фармацевт може просканувати штрих-код, що міститься на інформаційній довідці, сканером або ввести 16-значний код до МІС вручну;
 4. ❗️У полі “СИГНАТУРА” фармацевт може знайти всю необхідну інформацію для обліку відпуску наркотичних (психотропних) ліків, що відпускаються в межах програм місцевих бюджетів. Зокрема отримати інформацію про:

 

 • відсоток відшкодування (50% чи 100%), 
 • ЄДРПОУ закладу,
 • найменування закладу та його місцезнаходження,
 • прізвище та ініціали лікаря.

 

 1. В інтерфейсі МІС з’явиться перелік торгових назв ліків, що доступні до відпуску згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів.
 2. Наступним кроком пацієнт обирає серед запропонованих варіантів торгову назву препарату, керуючись власним вибором та фінансовими можливостями.
 3. Для завершення відпуску ліків в ЕСОЗ необхідно ввести код підтвердження та накласти КЕП працівника аптеки.

Зауважте, що наразі інформаційна довідка не прирівнюється до електронного рецепта, отже, вимагати її для відпуску ліків не потрібно. Зберігати інформаційну довідку в аптеці також не потрібно, як і не потрібно робити жодних позначок на ній.

👉 на наркотичні лікарські засоби в рамках місцевих бюджетів

26 Грудня 2023

Нещодавно відбулося третє засідання офісу координації розвитку електронної охорони здоров’я. Цей орган створено для ефективної взаємодії та управління розвитком електронної охорони здоровʼя. 

Темою засідання стали підсумки 2023 року та узгодження дорожньої карти проєктів eHealth на 2024 рік. 

Протягом 2023 командою ДП “Електронне здоровʼя” спільно з МОЗ та НСЗУ було реалізовано цілу низку цифрових проєктів в ЕСОЗ. Зокрема, завдяки новим сервісам можна:

 • придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря 
 • отримувати імуносупресивні, знеболювальні ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації
 • обліковувати категорії пацієнтів відповідно до різних нозологій
 • формувати COVID-сертифікати для пацієнтів, які отримали щеплення за кордоном
 • спрощено формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність та вагітним жінкам обирати коли саме йти у декретну відпустку
 • обліковувати реабілітаційні втручання в ЕСОЗ на основі класифікатора МКФ
 • керувати справами юридичної особи та реорганізацією закладів охорони здоровʼя
 • використовувати кабінет фактичного і клінічного моніторингу

 «2023 рік був складний. І 2024-й буде нелегким. Побажань до оцифрування процесів багато. Очевидно, електронна система охорони здоров’я дозволяє значно спростити процеси, зробити їх ефективнішими. У міністерстві зацікавлені в цьому.  Тому офіс координації розвитку електронної охорони здоров’я потрібен – щоби зрозуміти можливості, визначити пріоритети і їх дотримуватися”, – зазначає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У 2023 році впровадження телемедицини в Україні вийшло на новий рівень, зокрема було схвалено Стратегію розвитку телемедицини в країні та законодавчі зміни, інтегровано гуманітарні телемедичні рішення у заклади охорони здоровʼя.

Плани з розбудови електронної системи охорони здоров’я залишаються такими ж амбітними як і були до цього – це і впровадження нових медичних записів, нових видів медичних висновків, інтеграцій між системами. При цьому саме 2024 рік має стати ключовим для пацієнта – на наступний рік в нас заплановано запуск першої фази Кабінету пацієнта, що зробить його повноцінним користувачем системи”, – Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ.

Дорожньою картою проєктів eHealth на 2024 рік заплановано роботу над 142 проєктами, які зокрема включають стратегічні, операційні, євроінтеграційні та антикорупційні категорії проєктів. 

За підсумками року можна впевнено сказати, що наша держава не лише вистояла, але й змогла в умовах турбулентності запустити низку інноваційних цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Тож вдячний кожному фахівцю за професіоналізм і бажання трансформувати медицину в Україні”, – керівник ДП “Електронне здоров’я” Олександр Ємець. 

Крім іншого продовжується робота з модернізації державних реєстрів, ведеться робота над впровадженням нових реєстрів у сфері охорони здоровʼя на базі «Дія.Engine», два з яких реалізовує ДП “Електронне здоров’я”, а саме — Державний реєстр харчових добавок та Державний реєстр дезінфекційних засобів.